wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie Kancelari KAZUS za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta , oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania umożliwia bezkonfliktową współpracę oraz możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą. Jedną z zasad funkcjonowania Kancelarii Adwokackiej jest przejrzystość działań, w szczególności to, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne, a Klient nie był zaskakiwany w nieprzyjemny sposób.  Klient może zlecić prowadzenie sprawy w całości, ale także reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism procesowych.

Rozliczenia stałe

w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii. 
Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.

zależna od czasu pracy

w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy prawnika. Wynagrodzenie od nakładu pracy stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

miesięcznY ryczałt

Miesięczny ryczałt z limitem godzin lub bez limitu.
Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długofalowej obsłudze prawnej. Szczegóły do uzgodnienia.

Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry.

Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie w części od powodzenia sprawy w formie tzw. premii za sukces (success fee).  Podejmowanie się przez adwokata prowadzenia sprawy nie może być uzależnione wyłącznie od ostatecznego jej wyniku – § 50. Ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej. Wynagrodzenie co do zasady nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.

Porady prawne
Koszt udzielenia typowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady. Przeciętny czas trwania porady prawnej wynosi 30 – 60 minut, jednakże Kancelaria jest pod tym względem elastyczna.

Informację o aktualnych stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej można uzyskać telefonicznie pod numerami: Tel.510-588-307

Porady prawne

Koszt udzielenia typowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego i czasu trwania porady. Przeciętny czas trwania porady prawnej wynosi 30 – 60 minut, jednakże Kancelaria jest pod tym względem elastyczna.

Informację o aktualnych stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej można uzyskać telefonicznie pod numerami: Tel.510-588-307

Call Now Button