Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

SPECJALIZACJA

W zakresie prawa karnego, zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.

* obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (n. p.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji)
* reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (n. p.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalanie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
* reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
* reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
* reprezentowanie osób nie będących stronami (n. p.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalanie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą sprawy o:

* prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
* prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu
* kradzież
* kradzież z włamaniem
* rozbój
* oszustwo (wyłudzenie)
* niszczenie mienia
* wypadek drogowy
* podrabianie dokumentów
* groźby karalne
* posiadanie narkotyków

Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.:

* obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
* reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

* obronę przed sądami grodzkimi
* reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:

* kolizję drogową
* naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
* drobną kradzież
* zakłócanie porządku publicznego
* zakłócanie ciszy nocnej
* spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Prawo cywilne i rodzinne
W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

* reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem
* sporządzenie przesądowych wezwań do zapłaty

Do najczęściej prowadzonych spraw o cywilnych i rodzinnych należą sprawy o:

* alimenty (podwyższenie lub obniżenie)
* rozwód
* ustalenie ojcostwa
* ustalenie kontaktów z dziećmi

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.

Call Now Button