Szukasz adwokata? na co zwrócić uwagę?

Sytuacje, w których potrzebujemy pomocy prawnej, często utrudniają podejmowanie wyważonych, przemyślanych decyzji. Jednak tę dotyczącą wyboru adwokata powinniśmy podejmować z rozsądkiem, aby dobrze zadać o swoje interesy. Warto przy tym znać kilka kluczowych zasad....

Prawo karne dobry adwokat w Radomiu

Prawo karne jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks...

ADWOKAT WARSZAWA RADOM KOZIENICE GRÓJEC PIONKI

SZUKASZ DOBREGO ADWOKATA? ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU, SPRAWA KARNA CZY INNY PROBLEM PRAWNY... SPRAWDŹ OPINIE KLIENTÓW PRZED ZLECENIEM SPRAWY! ZNAJDŹ ADWOKATA WEDŁUG MIASTA W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy będziemy potrzebować profesjonalnej pomocy...

Kanalizacja czy szambo

Kanalizacja czy szambo

W świetle przepisów prawa podłączenie do kanalizacji jest jednym z obowiązków właściciela nieruchomości. Do zadań gminy należy natomiast obowiązek prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z ustawy prawo budowlane jednoznacznie...

Vat za paliwo dla firmy

Vat za paliwo dla firmy

Jednym ze sposobów na odliczenie całego VAT zawartego w cenie osobowego auta jest zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu pieniędzy czyli tzw. bankowozu. Do końca 2012 roku obowiązuje ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów osobowych do 60% nie więcej jednak niż...

Małżeństwo a konkubinat

Małżeństwo a konkubinat

Małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać z dochodów, dziedziczyć czy też korzystać obowiązku płacenia alimentów. Konkubenci za to traktowani są przez większość instytucji jako osoby obce. Wspólne rozliczenie z podatku należy się jedynie małżonkom, konkubenci na taki...

Darowizny

Darowizny

Rodzinne darowizny są nieopodatkowane bez względu na to, na jaki rachunek zostały przekazane środki pieniężne – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Darowizna pieniężna dla najbliższych , m.in. małżonka, dzieci, wnuków, rodziców, jest zwolniona z podatku...

Dziedziczenie gospodarstwa

Dziedziczenie gospodarstwa

Często się zdarza, że przez wiele lat od śmierci spadkodawcy, osoby, które po nim dziedziczą, nie załatwiają formalności. Decydują się dopiero na uregulowanie stanu prawnego gospodarstwa, gdy chcą na przykład sprzedać część przejętego gospodarstwa. W obecnym prawie...

Porady prawne rozwód

Porady prawne rozwód

Sprawa rozwodowa jest z reguły ostatecznym rozwiązaniem i wiąże się z nią wiele nieprzyjemności. Jednak można ją przeprowadzić korzystając z porady prawnej tak, aby niosła ze sobą mniej negatywnych emocji oraz pozwalała na uzgodnienie stosunkowo korzystnych warunków...

SPECJALIZACJA

W zakresie prawa karnego, zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m. in.

* obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (n. p.: śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji)
* reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (n. p.: sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalanie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem)
* reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw
* reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych
* reprezentowanie osób nie będących stronami (n. p.: reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalanie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą sprawy o:

* prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
* prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu
* kradzież
* kradzież z włamaniem
* rozbój
* oszustwo (wyłudzenie)
* niszczenie mienia
* wypadek drogowy
* podrabianie dokumentów
* groźby karalne
* posiadanie narkotyków

Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.:

* obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
* reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

* obronę przed sądami grodzkimi
* reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:

* kolizję drogową
* naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym
* drobną kradzież
* zakłócanie porządku publicznego
* zakłócanie ciszy nocnej
* spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Prawo cywilne i rodzinne
W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

* reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem
* sporządzenie przesądowych wezwań do zapłaty

Do najczęściej prowadzonych spraw o cywilnych i rodzinnych należą sprawy o:

* alimenty (podwyższenie lub obniżenie)
* rozwód
* ustalenie ojcostwa
* ustalenie kontaktów z dziećmi

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.

Call Now Button