OBSŁUGA FIRM

Kancelaria skupia się w swojej działalności na obsłudze prawnej przedsiębiorców, świadcząc pomoc na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dla Ciebie audyt prawny w celu zidentyfikowania obszarów największych ryzyk prawnych, a następnie zaplanujemy z Tobą skuteczne procedury pozwalające na unowocześnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Naszą naczelną zasadą w stosunku do Klientów biznesowych jest minimalizacja ryzyka oraz maksymalne poszanowanie czasu Klienta.

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej firm Kancelaria zapewnia:

  • doradztwo prawne,
  • reprezentację przed sądami oraz organami administracji,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • windykacje należności,
  • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy,
  • opracowanie regulaminów wewnątrzzakładowych.
Call Now Button