kariera

Dołacz do naszego zespołu

Studentów prawa zapraszamy do odbycia praktyk prawniczych w “Kancelarii Adwokackiej kazus”. Praktyka umożliwi wdrożenie się w system pracy Kancelarii, zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi prawnej oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego udzielania porad prawnych.

Aplikantów adwokackich pragnących odbyć aplikację w kancelarii “Kazus” prosimy o kontakt. Nasza kancelaria szczyci się wysokim poziomem merytorycznym. Nasi aplikanci prowadzą obecnie swoje kancelarie adwokackie w Radomiu i Warszawie.

e–mail:kancelaria@kazus.eu

Do wiadomości prosimy dołączyć swoje CV.

 

Aplikanci adwokaccy

 

Zasady organizacji aplikacji adwokackiej określają przepisy Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2009.146.1188 t.j.). Celem aplikacji adwokackiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu. Szkolenie aplikantów adwokackich organizują okręgowe rady adwokackie. Aplikanci adwokaccy w trakcie pierwszego roku aplikacji odbywają szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera co roku z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia.

Call Now Button