Szukasz adwokata? na co zwrócić uwagę?

Sytuacje, w których potrzebujemy pomocy prawnej, często utrudniają podejmowanie wyważonych, przemyślanych decyzji. Jednak tę dotyczącą wyboru adwokata powinniśmy podejmować z rozsądkiem, aby dobrze zadać o swoje interesy. Warto przy tym znać kilka kluczowych zasad....

Prawo karne dobry adwokat w Radomiu

Prawo karne jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce pisanego prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks...

ADWOKAT WARSZAWA RADOM KOZIENICE GRÓJEC PIONKI

SZUKASZ DOBREGO ADWOKATA? ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU, SPRAWA KARNA CZY INNY PROBLEM PRAWNY… SPRAWDŹ OPINIE KLIENTÓW PRZED ZLECENIEM SPRAWY! ZNAJDŹ ADWOKATA WEDŁUG MIASTA W życiu każdego z nas mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy będziemy potrzebować profesjonalnej...
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego. Obsługujemy, inwestorów indywidualnych, rozwiązujemy spory budowlane i gruntowe. Adwokat Joanna Kaźmierczak we współpracy z wyspecjalizowanymi kancelariami, zajmuje się kompleksową obsługą...
Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze

Z uwagi na szczególną formę prawną spółdzielni prowadzenie jej spraw wymaga szerokiej wiedzy i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie Prawników naszej Kancelarii w obsłudze spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że bez problemu rozwiązujemy...
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Posiadamy praktykę w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do powstania i działalności spółek. W ramach bieżącej pomocy prawnej dla spółek Prawnicy Kancelarii rozwiązują problemy prawne podmiotu zarówno te wewnętrzne, związane z pracownikami i związkami...
Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to oparta na zasadzie władczości, gałąź prawa regulująca wykonywanie zadań publicznych przez organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego. W aspekcie procesowym prawo administracyjne (postępowanie administracyjne uregulowane w...
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Kancelaria KAZUS zapewnia fachowe doradztwo osobom zamierzającym rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci jak i spadkobiercom. Usługi kancelarii obejmują w szczególności pomoc prawną w zakresie ustalania kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzania...
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE  można zdefiniować jako zespół norm prawnych regulujących zarówno osobiste, jak i majątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Z powyższej definicji wynika zatem, iż główną...
Call Now Button